Terma dan Syarat Pembelian

Terma dan Syarat Pembelian

Sebelum meneruskan pembelian tiket, sila baca Terma dan Syarat Pembelian transformjiwa.com dengan teliti (“Terma & Syarat”). Terma & Syarat ini menjadi asas kepada kontrak antara anda dan Transform Education & Training Sdn Bhd, pemilik dan pengendali laman web transformjiwa.com.

1. Tiada Pembatalan, Pertukaran atau Pengembalian

a.Sebaik sahaja disahkan, tiket yang dibeli di transformjiwa.com (“Tiket”) tidak boleh dibatalkan, ditukar atau dikembalikan.

b.Tiket disahkan apabila bayaran penuh diterima dan apabila e-mel pengesahan bersama-sama dengan e-tiket dihantar kepada anda.

2. E-Tiket

E-tiket yang dihantar dengan e-mel pengesahan anda akan menjadi pas sah anda kepada acara itu dan hendaklah dicetak dan ditunjukkan di pintu masuk atau mengikut jadual pendaftaran acara supaya anda dapatkan kemasukan.

3. Perubahan Program

a.Maklumat, program dan tarikh acara tertakluk kepada perubahan. transformjiwa.com tidak bertanggungjawab untuk sebarang pembatalan atau penjadualan semula program atau untuk sebarang perubahan dalam program atau acara.

b.Sekiranya berlaku kejadian yang dibatalkan atau ditangguhkan dari pihak kami, anda akan dibayar balik amaun yang dibayar.

c.transfromjiwa.com berhak untuk mengekalkan sebarang bayaran pentadbiran dan caj yang dikenakan.

4. Perubahan harga

Semua harga tiket boleh berubah pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pembelian tiket anda disahkan.

5. Pembayaran sepenuhnya

a.Selepas penerimaan tempahan, tiket mesti dibayar sepenuhnya.

b.Sebaik sahaja tempahan telah dibayar sepenuhnya dan dianggap telah disahkan, Tiket tidak boleh ditukar, dibatalkan atau dikembalikan.