PROGRAM KORPORAT

Kami lakukannya untuk Anda

                         

TEAM BUILDING

            

PROFESIONAL SUNNAH

            

KERJA SEBAGAI IBADAH

Dengan langkah profesional kami akan membantu memperkukuh satu pasukan kerja mantap seterusnya melahirkan tenaga kerja berdaya saing demi meningkat prestasi organisasi.                 Bawa sunnah dalam seluruh kehidupan, akan kita sedari nilai ‘halal’ dalam kehidupan, kejujuran dan integriti dalam pekerjaan.                 Menyedari perlunya profesionalisme dalam dakwah, kerja sebagai ibadah bakal merangsang minda & jiwa dalam menjalani kehidupan tanpa membelakangi maksud kehidupan hak.
Minta Kertas Kerja

                Minta Kertas Kerja

                Minta Kertas Kerja

                         

BUDAYA KERJA CEMERLANG

            

PENGURUSAN STRESS
STRESS: MOMENTUM KEJAYAAN

            

TRANSFORMASI PEKERJA CEMERLANG

Kata pujangga : 'Bersahabat dengan penjual minyak wangi, wangilah kita' Wujudkan persekitaran kerja dengan budaya cemerlang, pasti memberi impak dalam kualiti kerja.                 Hapus persepsi buruk terhadap stress. Stress bukan satu masalah yang membelenggu manusia, tapi ia adalah rahmat dari Allah.                 Rangsang perubahan diri untuk menghapuskan 'rutin' punca kelemahan demi mencapai kecemerlangan.
Minta Kertas Kerja

                Minta Kertas Kerja

                Minta Kertas Kerja

                           

MOTIVASI DAN PERIBADI UNGGUL

            

HUBUNGAN KOMUNIKASI BERKESAN

              
Tingkatkan motivasi dalam kehidupan dan memperkasa keperibadiaan unggul seterusnya menghasilkan pekerja yang cemerlang.                 Komunikasi dan hubungan kemanusiaan merupakan aspek penting untuk melahirkan kesatuan hati, fikiran dan tindakan. Cara dan teknik hubungan kemanusiaan berkesan perlu dipraktikkan dalam kehidupan.                 .
Minta Kertas Kerja

                Minta Kertas Kerja